Home

Fundacja „Pomocna Dłoń” jest organizacją pożytku publicznego działająca na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Gorzowie Wielkopolskim. Inicjatorami utworzenia organizacji byli pracownicy socjalni Ośrodka , którzy widzieli potrzebę podejmowania różnych inicjatyw na rzecz osób potrzebujących.

Misją naszej organizacji  jest niesienie  wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności: ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, matkom samotnym, dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo

i zagrożonych patologiami społecznymi.

Spośród tego katalogu osób potrzebujących szczególnie zajęliśmy się wsparciem dzieci i młodzieży.

Pracownicy socjalni, którzy na co dzień spotykają się z różnymi trudnymi sytuacjami  rodzin i którzy działają w Fundacji – widzą potrzebę wsparcia właśnie tej grupy społeczeństwa.

Fundacja od kilku lat organizuje różne formy wypoczynku dzieci ( kilkudniowe wycieczki krajoznawcze do Krakowa, Trójmiasta, jednodniowe  wycieczki w najbliższej okolicy – Muzeum Etnograficzne w Ochli, ZOO Safari, do Międzyzdrojów). Ponadto Fundacja dofinansowała do zakupu wózka inwalidzkiego trójkołowego dla niepełnosprawnego dziecka, znajdującego się w trudnej sytuacji bytowej.

Fundacja Pomocna Dłoń od września 2017r. rozpoczęła działalność w obszarze usług społecznych poprzez świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich. Usługa asystenta kierowana jest do środowiska lokalnego miejscowości w której są prowadzone Dzienne Domu Pobytu tj. Gorzowa Wielkopolskiego oraz Deszczna. Odbiorcami usługi będą osoby zależne, których stan zdrowia uniemożliwia na dojazd codzienny do DDP. Ta specyficzna forma asystentury, która została rozpowszechniona w Danii, Niemczech, USA oraz Kanadzie odgrywa bardzo istotną rolę w bilansie prywatnym i zawodowym osób, które na co dzień odgrywają rolę asystentów dla swoich bliskich.

Fundacja posiada samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki czemu umożliwia przemieszczanie się swoim podopiecznym także w miejsca, które na co dzień są poza zasięgiem osób niepełnosprawnych.

 

Szanowni Państwo!!!
Informujemy, że Fundacja Pomocna Dłoń 10.06.2022 r. podpisała umowę z Urzędem miasta na zadanie z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Na realizację zadania Fundacja Pomocna Dłoń otrzymała środki w wysokości 489.597,00 zł. Za rekrutację odpowiedzialny jest Urząd Miasta, Karty zgłoszenia do programu i inne dokumenty są dostępne w Wydziale Spraw Społecznych przy ulicy Teatralnej 26.
Serdecznie zapraszamy.
W przypadku zainteresowania ofertą opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt z Natalią Sawicką nr. tel. 669 430 823.

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Ulotka Informacyjna – Pobierz

Regulamin świadczenia i korzystania z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021, realizowanego przez Fundację Pomocna Dłoń – Pobierz