Historia Fundacji

Fundacja „ Pomocna Dłoń” ustanowiona została Aktem Notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. Ul. M. Fornalskiej 1/6 w dniu 29.11.1993 r. Fundacja „Pomocna Dłoń” jest organizacją pożytku publicznego działająca na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Obecnie Fundacja działa także na terenie Gorzowa Wlkp. oraz Deszczna.

 

Fundacja Pomocna Dłoń od września 2017r. rozpoczęła działalność w obszarze usług społecznych poprzez świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich. Fundacja będzie prowadziła 2 Domy Dziennego Pobytu na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz gm. Deszczno w systemie opiekuńczym krótkoterminowym. Działania asystentury zostaną skierowane do środowiska lokalnego z Gorzowa Wlkp. oraz Deszczna. Łącznie z usług społecznych oferowanych przez Fundację skorzysta 80 mieszkańców.