O nas

Fundacja „Pomocna Dłoń” jest organizacją pożytku publicznego działająca na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą przy Ośrodku Pomocy Społecznej . Inicjatorami utworzenia organizacji byli pracownicy socjalni Ośrodka , którzy widzieli potrzebę podejmowania różnych inicjatyw na rzecz osób potrzebujących.

Misją naszej organizacji  jest niesienie  wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności: ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, matkom samotnym, dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo

i zagrożonych patologiami społecznymi.

Spośród tego katalogu osób potrzebujących szczególnie zajęliśmy się wsparciem dzieci i młodzieży.

Pracownicy socjalni, którzy na co dzień spotykają się z różnymi trudnymi sytuacjami  rodzin i którzy działają w Fundacji – widzą potrzebę wsparcia właśnie tej grupy społeczeństwa.